εκδόσεις - εκτυπώσεις ασφαλείας

με μεγάλη ποικιλία
σε σχέδια και χρώματα

Προδιαγραφές
με τις οποίες εκδίδει η εταιρία μετοχές

Ρωμανός/Αξιόγραφα Εκτυπώσεις Ασφαλείας

Εδώ και χρόνια είμαστε ίσως οι μοναδικοί που εκδίδουμε για εταιρίες μετοχές με τόσες ιδιαιτερότητες ποιότητας, στις εκτυπώσεις ασφαλείας, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στα χαρτονομίσματα ευρώ

Δείγματα μετοχών

Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των μετοχών της εταιρίας σας επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Η διεύθυνση μας:

Αλίτσης 14 & Τρικόρφων,  
Τ.Κ. 10433, Αθήνα, 
τηλ.: 2108252555,
fax: 2108215800
email: datarom@otenet.gr